Operation Snowcap

Operation Snowcap
16/17 Mei 2015
Locatie: Carreno, Colombia

Na de recente aanslagen in Europa begin dit jaar heeft er een grootschalige internationale inlichtingenoperatie plaatsgevonden naar terroristische groeperingen binnen Europa, en hun plannen. Uit dit onderzoek is een aantal zeer belangrijke doelwitten naar voren gekomen. Bij het volgen van een aantal sporen is er een locatie naar voren gekomen waar men denkt dat “Albatros”, een financierder van de aanslagen, momenteel opereert.

Aan de hand van deze directe inlichtingen heeft de US Combat Applications Group een instap in een huurwoning aan de rand van Tripoli in Libië gedaan. De locatie was helaas verlaten, maar overduidelijk tot voorkort nog bewoont. Tegen Maart 2015 begon de focus zich te verleggen naar Colombia, nadat er binnen 48 uur na de inval specifieke waarnemingen waren geweest door locale inlichtingendiensten. Colombia heeft een grootschalige inlichtingencapaciteit vanwege de strijd tegen drugs, en Colombiaans inlichtingendiensten hebben bewijs verzameld dat “Albatros” zich mogelijk heeft aangesloten bij een splintergroepering van de FARC (Revolutionairy Armed Forces of Colombia – Peoples Army), in de omgeving van het oord Carreño, lokaal genaamd “El verdadero FARC” oftewijl “de echte FARC”

De FARC houd zich vooral bezig met drugsproductie, -handel en wapensmokkel, en chanteert en bedreigd lokale bevolking om deze groepering van hulp te voorzien.
Een inlichtingencel van de AIVD heeft betheoretiseerd dat “Albatros” zich bewust is dat de veiligheidsdiensten in zijn buurt komen, en zijn huidige verblijfplaats heeft gekozen door de beperkte mogelijkheden in de jungle en de zakelijke mogelijkheden die deze splintergroepering bied.
Men is ervan overtuigd dat de “Albatros” een substantiële financiële bijdrage heeft geleverd aan deze groepering, in ruil voor onderdak en hulp bij het behalen van zijn doelen.

Om te voorkomen dat “Albatros” zijn zaken uit kan breiden en zijn doelen kan behalen dient zijn locatie zo snel mogelijk bevestigd te worden, die mogelijk, maar mogelijk ook niet, bij deze groepering is.

Een snelle inzet door SF is per direct door de regering van tafel geveegd door het hoge risico dat het gebied met zich mee neemt. Besloten is om een gedegen planning te maken en een team in te zetten dat meervoudige operaties kan uitvoeren en de volledige splintergroep uit kan schakelen. Het uitschakelen van “Albatros” en het verzamelen van informatie is hierbij secundair.

Een speciale internationale Task Force (TF) “ Scorpion” wordt momenteel gevormd om hopelijk in Mei te worden uitgezonden naar het gebied.

Het team zal worden ingezet in het gebied zonder comfort en zullen een beveiligd kampement moeten opzetten om te overleven en om operaties met kleine teams te kunnen voltooien. Het gebied wordt als extreem vijandig beschouwd, en het team zal alles op alles moeten zetten om het gebied te kunnen beheersen…