Operation Tiger Trap

Operation Tiger Trap
25/26 Juni 2016
Locatie: Carreno, Colombia

Aan de hand van de tegenvallende resultaten tijdens de inzet van Task Force “Scorpion” afgelopen jaar, genaamd Operation Snowcap, heeft JSOC de keuze moeten maken de eenheid volledig uit de omgeving van Carreno weg te trekken.

De Task Force heeft tegen verwachting in meer weerstand ontvangen dan dat in eerste instantie werd verwacht aan de hand van de informatie die geleverd is door de Colombiaanse inlichtingendienst. Mede hierdoor heeft de FARC het inzetgebied vrijwel volledig in eigen handen weten te houden, en is de Albatros nog steeds voortvluchtig.

De conclusie die uit afgelopen inzet getrokken kon worden, is dat de FARC tegenwoordig een stuk georganiseerder werkt dan initieel werd aangenomen, en over meer middelen beschikt dan tot voorheen bekend was. JSOC, waaronder TF Scorpion valt, heeft daarom getracht de operatie op te schalen naar een hoger niveau, waarbij in het operationele concept uiteindelijk het gebruik van drones is toegekend.

De afgelopen periode hebben Predator Drones van 7th RPA-sqn (Remote Piloted Aircraft Squadron) continu verkenningen uitgevoerd boven het gebied. Uit deze verkenningen blijkt dat de FARC nog steeds op grootschalige wijze drugs produceert en verkoopt. De aanname dat met deze opbrengst meer en geavanceerder wapentuig wordt aangekocht is door de verzamelde informatie tijdens Operation Snowcap reeds bevestigd.

De onvolledige informatie die is geleverd door de Colombiaanse inlichtingendienst heeft er mede toe geleid dat JSOC heeft besloten extra inlichtingencapaciteit aan de eenheid toe te voegen in de vorm van een locale inlichtingenagent.

Er is nog steeds een grote aanname dat de Albatros zich aan heeft gesloten bij de groepering die actief is in dit gebied, en dit in combinatie met de explosief toegenomen terroristische dreiging in Europa, maar ook in andere delen van de wereld, heeft de legerleiding besloten JSOC wederom in te zetten voor deze operatie.

Task Force Scorpion wordt geherstructureerd en zal zoals het er nu naar uitziet medio juni worden ingezet in het oosten van Carreno, om in dit zeer ruige gebied verkennings- en gevechtsoperaties te kunnen uitvoeren..