Operation Foxhunt

Operation Foxhunt
29/30 September 2018
Locatie: El Merey, Colombia

Na diverse operaties in de omgeving van Carenno is het inmiddels duidelijk dat de drugsproductie hoogtij viert en dat elementen van El verdadero FARC hier een aanzienlijke rol in hebben. De officiële opheffing van de FARC in 2016 heeft er niet toe geleid dat deze splintergroepering de wapens heeft neergelegd en haar activiteiten heeft gestaakt. Tot op heden onbekende redenen hebben er toe geleid dat de activiteit in de laatste jaren juist exponentieel is toegenomen. Door de Task Force verzamelde informatie over de lokale bevolking in Carenno schetst het beeld dat een aantal families zeer nauw betrokken zijn bij de FARC, hetzij door afpersing, hetzij door een financiële compensatie.

Drone observaties tijdens Operation Black Ice in Juni 2018 hebben een aantal mogelijke smokkelroutes opgeleverd die naar de omgeving van El Merey lopen, een zeer afgelegen plaatsje ten westen van Carenno en direct gelegen aan de grens met Venezuela. Bij deze waarnemingen zijn pakketten en kisten waargenomen waar mogelijk geld, drugs en/of wapens in zouden kunnen zitten. Gezien de strategische ligging van El Merey is transport van illegale goederen naar Puerto Paes in Venezuela, en daarmee mogelijk naar Europa en Amerika, niet onwaarschijnlijk.

Deze conclusie zou ook verklaren waarom juist Carenno door de FARC wordt gebruikt voor haar activiteiten. Enerzijds om de grote geldbedragen die in het drugscircuit in omloop zijn wit te wassen, anderzijds als toevluchtsoord of rustplaats voor strijders die in de jungle actief zijn. Wat deze conclusie kenmerkt is de sterk toenemende economische welvaart in Carenno en de tegenstand die geboden wordt.

Om Carenno te ontdoen van FARC activiteiten zal er grootschalig moeten worden ingezet op de bestrijding van de productie en smokkel van drugs in de omgeving van El Merey. Task Force Scorpion zal hiervoor medio September worden ingezet.