Police Simulation

Onze Police Simulation (Polsim) evenementen zijn een combinatie van gescripte roleplay en force on force evenementen waarbij de deelnemers te maken krijgen met verschillende scenario’s die worden uitgevoerd in de rol van een militaire (SF) eenheid of specialistisch politieteam.

Onze Polsims zijn complexe CQB/Urban evenementen waarin de nadruk wordt gelegd op een doelbewust, dynamisch en professioneel agressief werkproces in omgevingen met een zowel hoog als laag dreigingsniveau. Randzaken zoals de commandovoering, het omgaan met omstanders, binnendringingstechnieken en medische casussen komen hierbij ook aan bod. Polsim heeft dan ook meer weg van een oefening dan een airsoft evenement.

Deelnemers vervullen de rol van ‘good guy’ (BLUE Force) in een aantal “runs” die na verloop van tijd of het behalen van de opdracht worden gereset. Elke run heeft een ander scenario en een andere setting (politiair of militair) en zijn allen gebaseerd op acties die van dag op dag zouden kunnen voorkomen zoals; active schooter, hostage rescue, contra-terrorisme en aanhouden van high value targets.

De rollen van bad guys (Opfor), die tevens ook als Civpop (Civil Population) optreden worden door de organisatie en geselecteerde roleplayers vervult, en is volledig gescript. Voor deze rollen kan niet worden ingeschreven.

De deelnemers worden voorafgaand aan elke run gebriefd over de komende actie, en krijgen een korte periode de tijd om zich voor te bereiden en een plan te maken. Aansluitend zal de actie worden uitgevoerd en achteraf kort geëvalueerd. Tussen de runs is een korte pauze.

Airsoft is bij onze Polsim evenementen dus niet het doel, maar puur een middel om een zo realistisch mogelijke setting te creëren zonder echte vuurwapens te hoeven gebruiken. Het niveau van (professioneel) fysiek geweldgebruik ligt op een hoog niveau, deelnemers moeten tegen een stootje kunnen en durven incasseren. De evenementen hebben dan ook meer weg van een oefening dan een airsoft evenement.

Onze Polsims zijn géén doorlopend evenementen maar de runs gaan wel non-stop door.

Van potentiële deelnemers wordt vereist dat skills, drills en bovengemiddelde getraindheid op het gebied van CQB, ROE’s, medische casuïstiek, communicatie en samenwerking op een hoog niveau aanwezig is. De dresscode waaraan voldaan dient te worden is zéér strict, en hiervan mag niet afgeweken worden.

Deelname aan onze Polsim evenementen gebeurd dan ook op basis van selectie door de onze Staff.

Partijen & Dresscodes


BLUE Force

Blueforce is een samengestelde eenheid van specialisten van zowel politie als defensie die wordt ingezet bij hoog risico situaties in een zowel politiare als militaire setting.

Tenue
Noodzakelijke uitrusting

 • Tactische kleding en uitrusting in Multicam / Multicam Black / Grijs / Zwart / Ranger Green (of combinaties hiervan)
 • Moderne helm (airframe, opscore, mich e.d)
 • Moderne platecarrier (ingericht op CQB)
 • Modern primair wapenplatform met noodzakelijke accessoires (minimaal lamp en snelrichtmiddel)
 • Modern secundair wapenplatform (pistool) met noodzakelijke accessoires (bijv lamp, laser e.d)
 • Radio met headset
 • Gehoorbescherming
 • Oogbescherming
 • Kniebescherming en top met lange mouwen
 • Stevige schoenen
 • Handschoenen
 • Breaklights
 • Handboeien (flexcuffs e.d)
 • IFAK & CAT (persoonlijke medkit)

In te zetten specialisten, zoals medics en breachers, dienen professioneel en/of beroepsmatig opgeleid te zijn (+ current) en in eigen uitrusting te voorzien.OPFOR/Civpop

OPFOR zijn door de organisatie geïnstrueerde roleplayers die in de verschillende scenario’s een variatie aan rollen vervullen. Hiervoor kan niet worden ingeschreven.

Tenue


Noodzakelijke uitrusting

 • Civiele kleding Europees (verschillende setjes)
 • Civiele kleding Midden Oosten
 • Rebellen/terroristen kleding en uitrusting
 • Gehoorbescherming
 • Primair wapensysteem (zonder accessoires)
 • Secundair wapensysteem (zonder accessoires)
 • Handschoenen
 • Oogbescherming
 • Indien gewenst, gezichtsbescherming (géén facemask)
 • Props ten behoeve van scenario’s


Aankomende Evenementen

 • Geen evenementen in deze categorie
 • Voorgaande Evenementen