De lat ligt hoog!

Wij streven er naar om samen met onze community milsim evenementen te organiseren zoals de deelnemers, waar wij zelf ook toe behoren, deze graag willen beleven. Dit betekent dat wij de lat voor onszelf en de spelers hoog leggen.

Concept

Wij zijn ervan overtuigd dat onze evenementen alleen kans van slagen hebben als de deelnemers qua mindset, voorbereiding en verwachtingen op één lijn zitten. Dit betekent dat al onze evenementen in besloten kring plaatsvinden, op basis van invite only.

Criteria

De drempel ligt hoog. Zowel teams als freelancers kunnen zich bij DMN aanmelden indien zij interesse hebben om aan onze evenementen deel te nemen, en voldoen aan de criteria die wij aan onze deelnemers stellen.

 

 

 

 

Bekijk hier de strijdende partijen en de daarbij behorende dresscodes.

 

 

 

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om een indruk te geven van wat zowel de organisatie als de community van deelnemers verwachten hebben we een aantal handvatten opgesteld waaraan alle spelers moeten (kunnen) voldoen. Dit zijn in onze ogen niet meer dan standaard voorwaarden voor deelname aan een serieus evenement.

 • Deelname vanaf 18 jaar.
 • De voertaal is Nederlands, spelers dienen de Nederlandse taal te kunnen lezen en spreken.
 • Een pro-actieve houding. Wij verwachten van deelnemers dat ze actief meedenken voor, tijdens en na onze evenementen. Alleen op deze wijze kunnen we samen het maximale uit een evenement halen.
 • Een sportieve, volwassen mindset; het gaat immers om de ervaring en de beleving, niet om het winnen.
 • Doorzettingsvermogen; ook als je koud, nat en moe bent verwachten wij dat spelers 100% inzet tonen.
 • De wil om op een goede manier om te gaan met roleplay en daar de noodzaak van in te zien voor het slagen van een evenement.
 • Kunnen werken in een militaire hiërarchie; orders opvolgen, niet je eigen plan trekken.
 • Kunnen samenwerken met andere spelers, teams en de factieleiders van de organisatie.
 • Zelfstandig zijn en voor langere duur zelfstandig kunnen opereren.
 • Je in het kader van de spelbeleving kunnen aanpassen aan de gestelde dresscode van je factie, ook al werkt dit mogelijk in je nadeel.
 • De juiste uitrusting hebben om 24-36 uur in het veld te kunnen verblijven; (nat/koudweer) kleding, uitrusting, slaapsysteem, koken etc, en in staat zijn hier een geheel evenement mee te kunnen verplaatsen.
 • Over goede communicatiemiddelen beschikken en basis radio-protocollen kunnen hanteren.
 • (basis) Kennis van militaire procedures, terminologie etc, en in staat zijn om georganiseerd te kunnen optreden.

 

 

 

 

Heb je interesse om deel te nemen aan onze evenementen, meld je dan nu aan!